Улади

Визначення Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок (УПН)

Улад Пластунів Новаків і Пластунок Новачок (УПН) – це перша виховна спільнота Українського Пласту, тобто спільнота дітей в приблизному віці 6 до 11.

Мета Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок

Мета Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок (УПН) є помогти новакові й новачці плекати характер згідно з метою та ідейними основами Українського Пласту, щоби він міг/вона могла полюбити Бога й Україну, пізнати себе і своє довкілля.

Твоє життя в Пласті показує стежку, котрою пластуни/ки йдуть від часу впису в Пласт аж до звільнення з юнацтва (УПЮ).

Визначення Уладу Пластунів Юнаків і Пластунок Юначок (УПЮ)

УПЮ, це виховна спільнота пластової молоді у віці від закінченого 11-го року життя до дня закінчення середньої школи, що гуртується на базі добровільности у власних відділах в організаційних рямках Українського Пласту, із своєю окремою виховною програмою, діяльністю та устроєм, що спираються на методі самовиховання.

Твоє життя в Пласті показує стежку, котрою пластуни/ки йдуть від часу впису в Пласт аж до звільнення з юнацтва (УПЮ).

Визначення Уладу Старшого Пластунства (УСП)

Улад Старшого Пластунства (‘УСП’) це третя за віком після Уладу Пластових Новаків і Новачок (УПН) та Уладу Пластових Юнаків і Юначок (УПЮ), самовиховна спільнота української молоді у віці від закінчення середної школи до 35-го року життя.

Завданням УСП є гуртувати пластову молодь, яка бажає дальше удосконалювати свій пластовий світогляд та характер за засадами, з’ясованими пластовою присягою, в пластовому законі, в пластовому обіті, в пластовому гимні та у пластовому гаслі.

Найважнішою ділянкою пластової праці для УСП є виховна праця з новацтвом та юнацтвом. Багато членів УСП беруть активну участь у пластових осередків та куренів, та також в адміністративних постах у своїх станицях.

Визначення Уладу Пластового Сеніорату (УПС)

Улад Пластового Сеніорату (УПС) є інтеґральною частиною Пласту та творить четверту його організаційну формацію.

В ЗСА горішня вікова границя для УСП це 35 років. Одначе, можна вступити до УПС від 28-го року життя.

Кожний пластун-сеніор є обов'язаний:

  • бути вірним ідейним основам пластового світогляду з'ясованим у трьох головних обов'язках пластуна і пластовому законі, що його основними прикметами є характер, самовиховання, здорова родина, добрий приклад, праця в суспільстві й провідництво;

  • бути діяльним у Пласті, або в якійсь іншій громадській ділянці;

  • бути правильно оформленим членом Пласту, згідно з приписами крайового статуту пласту, по-змозі в одному з куренів УПС та до найближчого осередка праці УПС і вдержувати з ними організаційний зв'язок;

  • фінансово допомагати Пластові точним вплачуванням членських внесків та здобуванням для нього матеріяльних засобів;

  • сповняти всі обов'язки приписані статутом своєї пластової крайової організації.

 

 

Наша адреса

PLAST - Ukrainian Scouting Organization USA

Detroit Branch

3440 Chicago Road

Warren, MI   48092

EMAIL:

plastusodetroit@gmail.com

MAILING ADDRESS:

PLAST USO - Detroit Branch UKRAINIAN SCOUTING ORG

PO BOX 567

WARREN, MI 48090-0567

Пласт в США

Пласт в Kaнaді

Пласт на Україні

Пласт в світі - ГПБ

 

________________________________

PLAST DETROIT is a banking partner with

 

Selfreliance Federal Credit Union 

 

Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union 

Print | Sitemap
PLAST DETROIT